Commitee Member List

 Shri Sham Haribhau Veer

 Shri Guruprasad Dagadu Pagde

  Shri Mahavir Padmakar Kshirsagar

  Shri Vijay Dattatray Methe

 Shri Mandar Prabhakar Shahane

 Shri Gokul Dagadoba Rahurkar

  Shri Kiran Arun Kadam

  Shri Ramesh Maruti Bhosale

 Shri Sanjay Narhar Kharote

  Shri Devidas Kisanrao Phadatare